Žurnāls Sporta Avīze - kvalitatīvs sporta izdevums, kurš runā par sportu visplašākajā izpratnē.
Preses izdevuma periodiskums 1x mēnesī.

ABONĒ: SPORTA AVĪZE

sports