Atbalsts
SIA Izdevniecība "DIENAS ŽURNĀLI"
PVN Reģ Nr.: 40003356776
Juridiskā adrese:
Andrejostas iela 17, Rīga, LV-1045
Biroja adrese:
Andrejostas iela 23, Rīga, LV - 1045
Banka: AS Swedbank
Norēķinu konta Nr.:
LV24HABA0551001204228
SWIFT: HABALV22