www.ekiosks.lv

Ļauj smadzenēm izvēlēties atpūtu!

Abonē žurnālus Dārza Pasaule, Dari Pats, Veselība, Mūsmājas, Citādā Pasaule, Leģendas, Una, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Ilustrētā Zinātne, Ilustrētā Junioiem un Ilustrētā Junioriem MINI 2024. gadam līdz 15. oktobrim par īpašām atlaides cenām!

IZVĒLIES SEV ĒRTĀKO ABONĒŠANAS VEIDU:

www.ekiosks.lv, zvanot 67292633 vai 67000624, Latvijas pasta nodaļās, www.abone.lv!

* Atlaide norādīta salīdzinājumā ar 2024. gada mazumtirdzniecības cenu 12 mēnešiem