Žurnāla DĀRZA PASAULE decembra konkursa uzvarētāji!

Žurnāla DĀRZA PASAULE decembra konkursa uzvarētāji, kuri savā īpašumā iegūst sniega lāpstu no GARDENA.

APSVEICAM!

VĀRDS

UZVĀRDS

Kristīne

Vaivode-Šulte

Sandis

Upmalis

Guntis

Dinass

Gita

Ļuļe

Dace

Elksne

Inga

Ušpele

Dace

Kausiniece

Velta

Lubāne

Ināra

Naudiņa

Gundega

Sausā

Dace

Oša

Leontīne

Locāne

Sanita

Belliņa

Inga

Akmeņlauka

Zigrīda

Bināte

Lonija

Caune

Antra

Bērziņa

Antoņina

Greitāne

Evita

Morkūna

Anda

Gailīte

Anda

Dance

Aiga

Kožemjako

Antra

Piģēna

Velta

Šteinerte

Regīna

šiltere

Laima

Vētra

Zenta

Auziņa

Silvija

Trekše

Vilma

Zēģele

Ausma

Kivleniece

Janīna

Balode

Valentīna

Krasjuka

Leonīda

Valtere

Sanita

Benislavska

Maija

Birkentāle- Bērziņa

Gaida

Kalnīte

Valentīna

Graudiņa

Pārsla

Kunčarova

Līvija Brigita

Pavlovska

Valentīna

Vanaga

Irēna

Keidāne

Žanna

Gūtmane

Ieva

Jermacāne

Līga

Škoba

Danute

Uzāre

 

 

Balvu iespējams saņemt Izdevniecība Dienas Žurnāli telpās Andrejostas ielā 4a, Rīga. 
Neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūgums sazināties 67273311.